Od kiedy Polska stała się jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej, teoretycznie możliwe stało się zakładanie polskich przedsiębiorstw w większości krajów Europy. Kolejne rynki otwierały się na polski biznes, upraszczając przepisy lub traktując nas na takich samych zasadach jak swoich obywateli. UE dąży do ujednolicenia przepisów we wszystkich krajach członkowskich, stąd więc zakładanie działalności gospodarczej w wielu krajach Europy wygląda podobnie. Oto krótki przewodnik po przepisach dotyczących otwieraniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa w UE.