Kiedy przedsiębiorstwo decyduje się na przeprowadzenie restrukturyzacji, może mieć na uwadze dwa podstawowe cele takiego działania – naprawczy oraz rozwojowy.

  • Pierwszy typ restrukturyzacji wynika z konieczności znacznej poprawy sytuacji przedsiębiorstwa. Kiedy spółka znajdzie się w naprawdę ciężkiej sytuacji, pozytywny skutek mogą przynieść jedynie dość zdecydowane działania. Restrukturyzacja jest jednym z nich.

  • Drugi powód przeprowadzania restrukturyzacji dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorstwo wykazuje duży potencjał ku lepszemu i bardziej dynamicznemu rozwojowi, jednak z jakichś powodów mu się on nie udaje. Podjęcie rozwojowych działań restrukturyzacyjnych może okazać się bardzo efektywne i znacznie zwiększyć przychody przedsiębiorstwa.

Czy restrukturyzacja zawsze dotyczy całego przedsiębiorstwa?

Okazuje się, że proces restrukturyzacji nie zawsze musi dotyczyć całej firmy. Czasem poddawany jest mu jedynie pewien obszar funkcjonowania, na przykład ten związany z finansami. Po analizie sytuacji przedsiębiorstwa może się bowiem okazać, że w innych kwestiach działa ono niezwykle sprawnie, a „szwankuje” wyłącznie w jednej.

Komu powierzyć przeprowadzenie procesu restrukturyzacji?

Jedną z firm doradczych specjalizujących się właśnie restrukturyzacjach finansowych, jest to przedsiębiorstwo –  volante.pl. Specjaliści w nim pracujący brali udział w restrukturyzacjach spółek działających w różnych branżach, na przykład e-commerce, inwestycyjnej czy handlowej.