Najpopularniejsze czynności notarialne, wykonywane na przykład przez tę kancelarię: www.kulakowscy.com, mają ściśle określoną cenę. Kwota maksymalna, jakiej może wymagać notariusz, określana jest mianem „taksy”. Jej wysokość ustala Ministerstwo Sprawiedliwości.

Oto kilka przykładów czynności notarialnych wraz z maksymalną taksą:

  • poświadczenie o zgodności odpisu dokumentu z jego oryginałem: 6 zł za stronę

  • przygotowanie testamentu: 50 zł

  • przygotowanie protokołu o zgromadzeniu wspólników spółki z.o.o – 750 zł