Kiedy stajemy na ślubnym kobiercu, bardzo rzadko bierzemy pod uwagę możliwość, że dopiero co zawarte małżeństwo może zostać kiedykolwiek rozwiązane. W końcu złożenie małżeńskiej przysięgi powinno być najlepszym dowodem na to, że z poślubianą osobą planujemy zostać do końca życia.

Niestety, coraz częściej zdarza się, że ślub ulega rozwiązaniu. Powody takiego stanu rzeczy mogą być różne: niemożliwa do wybaczenia zdrada, niezgodność światopoglądowa małżonków, złe zachowanie partnerów względem siebie czy po prostu „wypalenie się” uczucia miłości.

Gdy co najmniej jedna ze stron nie widzi sensu w dalszym kontynuowaniu małżeńskiej relacji, rozpocząć może procedurę rozwodową. Kompleksowej porady na jej temat udzielić fachowiec, którego znajdziemy pod tym linkiem – adwokat kraków rozwód.

Poszczególne etapy rozwodu przedstawiają się następująco:

  • Przygotowanie oraz podpisanie pozwu o rozwód przez jednego z małżonków. W pozwie znajduje się uzasadnienie rozwodu oraz wnioski dowodowe. Przygotować go może również pełnomocnik małżonka.

  • Złożenie pozwu o rozwód w Sądzie Okręgowym. Dokument w dwóch kopiach można złożyć osobiście lub też wysłać pocztą. Opłata sądowa za złożenie pozwu wynosi 600 złotych.

  • Złożenie odpowiedzi na pozew przez drugiego współmałżonka.

  • Uczestnictwo w co najmniej jednej rozprawie rozwodowej. W czasie jej odbywają się przesłuchania męża, żony oraz ewentualnych świadków (przede wszystkim dzieci wychowywanych przez rozwodzącą się parę, jeśli skończyły 17 lat).

  • Wydanie wyroku rozwodowego przez Sąd Apelacyjny. Po około miesiącu możliwe staje się uzyskanie odpisu orzeczenia.

  • W przypadku, gdy w czasie rozwodu nie orzeczono winy żadnej ze stron, zwracana jest połowa opłaty wniesionej przy składaniu pozwu.

Długość trwania całej procedury rozwodowej w dużej mierze zależy od chęci współpracy żony oraz męża. Jeśli nie czynią oni żadnych znaczących problemów, sąd może podjąć ostateczną decyzję już w czasie pierwszej rozprawy. Zakończenie małżeństwa okazuje się więc nierzadko być mniej pracochłonne niż jego zawarcie.