Wiadomym jest, że sprawne funkcjonowanie firmy jest zależne od wszelkich działań podejmowanych wewnątrz niej. Jednak na ogólny spójny wizerunek wpływa również jej zewnętrzny wystrój.

Aby wyróżnić i podkreślić wyjątkowość budynku, w którym swoją siedzibę ma dane przedsiębiorstwo, warto zamontować na nim estetyczne trójwymiarowe litery, układające się w nazwę firmy. Przykłady takiego rozwiązania znaleźć można pod tym linkiem – litery 3d.