Zadania grupowe powinny być w przedsiębiorstwie wykonywane w sposób sprawny i bezkonfliktowy. Niestety, czasem bywa tak, że nie wszystkie osoby biorące udział we wspólnym projekcie mają taki sam dostęp do niezbędnej do jego wykonania dokumentacji.

Aby zapobiec komplikacjom na tym tle, warto zainstalować w firmie oprogramowanie tego rodzaju: www.archive-it.pl. Umożliwia ono utworzenie wspólnej bazy danych, zawierającej wszystkie dokumenty, do której dostęp mają upoważnieni pracownicy, co znacząco poprawia komfort pracy nad wspólnymi projektami.