coin-1379517_640

Głównym celem, a zarazem największą zaletą Funduszy Europejskich jest wzmocnienie konkurencyjności gospodarek wszystkich państw członkowskich. Dzięki Funduszom zmniejsza się bezrobocie, a także gospodarczo rozwijają się najuboższe regiony UE. Unijne środki pochodzą od wszystkich państw członkowskich. Pieniądze te Unia może przeznaczyć na najbardziej konieczne inwestycje i docelową pomoc najbardziej potrzebującym grupom społecznym. UE wydaje kapitał między innymi za pośrednictwem różnych funduszy.

Obecnie istnieje pięć głównych Funduszy Europejskich:

-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, którego celem jest wyrównanie różnic w poziomie rozwoju gospodarczego pomiędzy poszczególnymi regionami i państwami Unii. Celem jest wzmacnianie spójności gospodarczej, terytorialnej i społecznej. Z funduszu tego udziela się wsparcia przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom i inwestycjom produkcyjnym.

-Europejski Fundusz Społeczny, za pomocą którego zwalcza się bezrobocie. Z jego środków organizuje się pomoc dla osób zagrożonych ubóstwem oraz dla ludzi młodych, dopiero wchodzących na rynek pracy.

-Fundusz Spójności, który powstał w celu zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych.

-Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

-Europejski Fundusz Morski i Rybacki.