Każdy podatnik VAT jest zobowiązany do prowadzenia rzetelnej ewidencji podatku VAT na cele późniejszego rozliczania się z urzędem skarbowym. Prowadzenie ewidencji jest dosyć czasochłonne więc większość pracodawców powierza to zadanie księgowym z biura rachunkowego. Kielce to miasto, w którym można znaleźć jedne z lepszych biur księgowych w Polsce.

Prowadzenie rejestrów

Podatnicy VAT prowadzą rejestry sprzedaży, zakupów oraz zakupów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Każdy rejestr powinien zawierać dwie główne kolumny: wartość zakupów netto oraz kwotę VAT do odliczenia. Na podstawie rejestrów sporządza się coroczne odprowadzenie podatku VAT.