Jedną z usług oferowanych przez firmy doradztwa biznesowego takie jak ta ze strony – volante.pl jest pomoc w przeprowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach. Dlaczego podmioty gospodarcze decydują się na tego rodzaju działania? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, istnieją bowiem różne typy restrukturyzacji, charakterystyczne dla firm znajdujących się w konkretnych sytuacjach.

Najważniejsze rodzaje restrukturyzacji

Pierwszym z typów restrukturyzacji jest ta przeprowadzana w firmie znajdującej się w ciężkiej sytuacji ekonomicznej. Jej celem jest pomoc przedsiębiorstwu w pokonaniu bieżących problemów oraz wykorzystanie jego potencjału do walki z aktualnymi trudnościami. Nosi ona nazwę restrukturyzacji naprawczej.

Drugi typ restrukturyzacji jest przeprowadzany w przedsiębiorstwach znajdujących się w dużo lepszym położeniu. Ich zasadniczym problemem jest jednak stanowczo zbyt wolny rozwój, zwłaszcza jeśli pod uwagę bierze się potencjał oraz posiadane przez daną firmę aktywa. Kiedy więc przedsiębiorstwo chce zdynamizować tworzoną przez siebie wartość dodaną, powinno zdecydować się na działania charakterystyczne dla restrukturyzacji rozwojowej.

Jakie działania powinna obejmować profesjonalnie przeprowadzona restrukturyzacja?

Aby restrukturyzacja została przeprowadzona w sposób kompleksowy, powinna ona obejmować:

  • dokładną analizę firmy oraz jej otoczenia,

  • konkretne cele, jakie ma przynieść,

  • dokładny plan poszczególnych działań naprawczych,

  • wyszczególnienie sposobów dzięki którym pozyskane zostaną środki niezbędne do przeprowadzenia zabiegów restrukturyzacyjnych.