Uproszczoną formę księgowości mogą prowadzić konkretne podmioty gospodarcze, których przychody za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły kwoty odpowiadającej 1 200 000 euro netto.

Do najważniejszych zalet tego rodzaju księgowości, wspieranej przez programy takie jak ten: www.lefthand.pl/pl/subsites/lefthand_mk, należą:

  • niewielkie koszty, jakie generuje ta forma księgowości,

  • prostota jej prowadzenia

  • możliwość łatwej obserwacji zdarzeń mających w przeszłości miejsce w przedsiębiorstwie

 

Jednak tego rodzaju sposób rozliczania się z fiskusem i rejestrowania zdarzeń gospodarczych ma również pewne wady. Do najważniejszych z nich należą:

  • fakt, że nie może być stosowany do wszystkich podmiotów gospodarczych,

  • w odróżnieniu od księgowości pełnej, jej uproszczona forma nie pozwala na wykonywanie szerszych ekonomicznych analiz,

  • podmiot stosujący zasady księgowości uproszczonej jest w pełni odpowiedzialny prawnie w przypadku, gdy w zdarzeniach gospodarczych wystąpią jakieś błędy.