Zdarza się, że konflikt z pracodawcą jest już na tyle zaogniony, że musimy zgłosić się do Sądu Pracy. Możesz wówczas skorzystać z pomocy Kancelarii Radcy Prawnego.

Interwencja prawna może okazać się konieczna, jeśli chodzi o:

a) mobbing lub dyskryminację na jakimkolwiek tle (płciowym, religijnym, etnicznym, rasowym…).

b) bezpodstawne wypowiedzenie umowy o pracę.

c) niewypłacenie lub wypłacenie w zbyt niskiej kwocie należnego wynagrodzenia, w tym wszelkich nadgodzin, premii i tym podobnych.