Komornicy sądowi nie wykonują zawodu, w którym sami o wszystkim decydują. Kancelarie sądownicze nie są ich prywatnymi przedsiębiorstwami, w związku z tym naturalnym stanem rzeczy jest, że jako osoby zaufania publicznego mają obowiązek dostosowywać się do dotyczących ich zawodu wymagań. Jeśli mowa o komornikach sądowych, to jak można przeczytać na stronie – komornik-warszawa.info.pl/zakres%20dzialania.html, większość z nich działa jedynie w określonym rewirze.

Dobre wieści dla dłużników

Takie ograniczenia dają większą pewność, że ich sprawę będzie prowadzić osoba rzetelna. Łatwo będzie również sprawdzić, czy urzędnik podający się za komornika ma pełną moc prawną do wykonywania czynności na określonym rewirze. Dane i dokumenty, które to potwierdzają znajdują się na licznych stronach internetowych.

Należy pamiętać, że komornik:

  • ma obowiązek do udokumentowania swoich kwalifikacji,

  • każdorazowo powinien się przedstawić i okazać stosowną legitymację,

  • w obecności dłużnika musi spisać notatkę z czynności,

  • pod żadnym pozorem nie może domagać się złożenia podpisu na dokumencie „in blanco”.