Prowadzenie biznesu w jednym z krajów Unii Europejskiej w dużej mierze przypomina zarządzanie firmą w Polsce. W niektórych krajach jest wręcz łatwiej – obowiązuje wolny rynek, swoboda konkurencji czy brak ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy z krajów członkowskich z zasady korzystają z takich samych przywilejów jak firmy rodzime, mają również takie same obowiązki, o czym nie można zapominać. W krajach UE każda forma prowadzenia działalności gospodarczej jest dostępna zarówno dla przedsiębiorców krajowych, jak i zagranicznych. Oznacza to, że firma może działać na zasadzie chociażby spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, oddziału firmy zagranicznej czy jednoosobowej działalności gospodarczej. Prowadząc firmę na terenie danego kraju masz obowiązek rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych. W zależności tego, czy twój pobyt na terenie danego państwa jest trwały czy czasowy, sposób składania zeznania podatkowego będzie różny. Warto znać prawo podatkowe państwa, w którym planujemy otworzyć działalność gospodarczą, ponieważ w UE nie zostało ono ujednolicone.