Wielu przedsiębiorców decyduje się na rozwój poza swoim rodzinnym rynkiem i wkroczenie na rynek UE. Główną zaletą międzynarodowego rozwoju jest zwiększenie listy potencjalnych klientów i zwielokrotnienie możliwości biznesowych. Z drugiej strony trzeba znać reguły prawne obowiązuje w kraju, w którym chcemy otworzyć działalność gospodarczą.

Na szczęście Unia Europejska kładzie ogromny nacisk na ujednolicenie i w miarę możliwości uproszczenie prawa gospodarczego i prawa pracy w krajach członkowskich. Szczególnie istotną kwestią jest ochrona konkurencji na unijnych rynkach. Obowiązuje polityka antymonopolowa – zwalcza się kartele i dba o nienadużywanie przez przedsiębiorstwa dominującej pozycji na rynku. Kładzie się nacisk na to, by przepisy wprowadzane przez rząd nie zakłócały uczciwej konkurencji na rynku.

W tym celu wdrożono unikalny system monitorowania pomocy państwowej. Stworzono również specjalny podręcznik, z którego można dowiedzieć się jak wyglądają kwestie udzielania pomocy państwa małym firmom, tak, by działać w ramach dozwolonych przez przepisy UE. Dzięki wprowadzeniu unijnych przepisów reguły rynku stały się przejrzyste, a co najważniejsze jednolite dla wszystkich przedsiębiorców, a więc sprawiedliwe!