Najczęściej rejestracja firmy odbywa się przy pomocy formularza CEIDG. Wniosek można złożyć osobiście w odpowiednim urzędzie lub przesłać przez Internet.

Do złożenia wniosku przez sieć niezbędny będzie podpis elektroniczny. We wniosku umieszcza się między innymi:

– dane wnioskodawcy,

– adres zamieszkania, a także adres wykonywania działalności,

– numer PESEL oraz numer NIP,

– nazwę firmy,

– datę rozpoczęcia działalności,

– rodzaj prowadzonej działalności według Polskiej Klasyfikacji Kodów.