Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych jest obowiązkiem prawnym każdego przedsiębiorcy mającego firmę na terenie UE. Nie trzeba w tym widzieć jedynie biurokratycznego obowiązku, jest to również okazja, by regularnie monitorować kondycję finansową swojej firmy. Sprawozdania finansowe należy dostarczyć do krajowego rejestru przedsiębiorstw, znajdującego się na terenie państwa, w którym prowadzisz interes. Jeżeli zarządzasz niewielką firmą (zatrudniasz nie więcej niż 50 pracowników) w większości państw na twoje sprawozdanie finansowe składa się jedynie bilans, rachunek zysków i strat oraz kilka uwag wyjaśniających. W przypadku wielkich przedsiębiorstw wymagania różnią się w zależności od prawa danego państwa.