Chcąc przekazać naszym spadkobiercom swoją ostatnią wole warto sporządzić testament, aby mieć pewność, że zostanie ona prawidłowo zrozumiana.

Jednak w Polsce testament jest niezwykle łatwo podważyć, dlatego też najlepiej jest sporządzać go w formie aktu notarialnego u sprawdzonego notariusza takiego jak – www.kulakowscy.com. Należy też dużą rolę przywiązać do czytelnego podpisu, bo niekiedy to staje się podstawą podważenia dokumentów.

Warto sporządzić testament wcześniej będąc w pełni sił, tak fizycznych jak i psychicznych, aby mieć pewność, że nie zła kondycja nie stanie się przesłanka do podważenia ostatniej woli.