Spółka europejska jest ciekawą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to szczególny rodzaj spółki akcyjnej, regulowany przez przepisy UE. Spółka europejska ma wiele zalet, dlatego warto przemyśleć czy nie interesuje nas właśnie taka forma prowadzenia biznesu. Dla wielu biznesmenów istotna jest możliwość prowadzenia różnych rodzajów działalności gospodarczej pod jedną marką. Dzięki spółce europejskiej jest to o wiele prostsze i tańsze. Inną zaletą jest opcja przeniesienia siedziby statutowej firmy do innego kraju członkowskiego bez konieczności rozwiązywania spółki.

W dzisiejszych czasach taka mobilność firmy ma ogromne znaczenie. Największym plusem zdaje się jednak być otwarcie na współpracę międzynarodową. Firma działająca na zasadzie spółki europejskiej może kooperować z pracownikami i firmami wielu różnych krajów członkowskich bez konieczności zakładania filii. Spółkę europejską można założyć na kilka sposobów. Możliwe jest na przykład połączenie spółek akcyjnych zarejestrowanych w dwóch różnych krajach UE. Firma musi spełnić jednak kilka warunków. Kapitał zakładowy nie może być niższy niż 120 tys. euro i musi być podzielony na udziały, a siedziba statutowa i siedziba główna powinny znajdować się w tym samym kraju.