Choć zapowiadane zmiany w obciążeniach fiskalnych przedsiębiorców zostały odroczone na przyszły rok, to prognozowane w budżecie państwa składki ZUS dla przedsiębiorców będą w nadchodzącym roku wyższe.

Takie zmiany mają związek zksięgowość kraków qbilans.com.pl podniesieniem kwoty zakładanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Obciążenia na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy to kwota 60% tej stawki. Więcej informacji na ten temat może przedsiębiorcą udzielić osoba prowadząca ich księgowość.

Kraków jest miastem gdzie można znaleźć wiele firm, które zajmują się prowadzeniem ksiąg rachunkowych dla biznesu.